Khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất/dầu nên sử dụng những gì?

1.Trang bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ tay ( găng tay an toàn kháng hóa chất/dầu)

Bảo vệ cơ thể ( quần áo bảo hộ hoặc tạp dề)

Bảo hộ chân ( Giày kín mũi hoặc đồ bọc giày)

Bảo hộ hô hấp ( Khẩu trang/mặt nạ phòng độc)

2. Vật liệu, vật tư ngăn chặn tràn đổ dầu và hóa chất

  • Dung môi: chất hấp thụ trơ
  • Chất hấP thụ hữu cơ: bột làm sạch
  • Phao quây dầu/hóa chất,
  • Tấm thấm dầu/hóa chất
  • Các dạng xơ bông thấm hóa chất
  • Chất trung hòa axit hoặc bazo tràn đổ

3. Dụng cụ vệ sinh tràn đổ dầu và hóa chất

  • Chổi, xẻng để quét dọn
  • Kẹp để lấy vật liệu đã nhiễm dầu/hóa chất
  • Túi đựng chất thải nguy hại hoặc thùng chứa chịu được hóa chất với nắp đậy chặt để lưu trữ các vật liệu bị nhiễm dầu/hóa chất.

 

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.