Cách Lập Kế Hoạch Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu

1.Vì sao cần phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu?

Việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố giúp cho các cá nhân hay tổ có thể nắm được thông tin cần thiết. Từ đó đảm bảo các công tác ứng phó nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tránh xảy ra sự cố ảnh hưởng sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái.

Giúp các cá nhân, tổ chức có biện pháp ngăn chặn và phối hợp với các đơn vị cứu hộ bên ngoài. Ngoài ra, có thể nhận diện được những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao. Và cần được ưu tiên trong công tác phòng ngừa, bảo vệ kịp thời khi sự cố xảy ra.

Đối với các đối tượng như kho xí nghiệp xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành phố. Thì có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu cao. Cần phải trang bị kiến thức, hoàn thiện về cơ sở vật chất để ứng phó khi có sự cố xảy ra.

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

2. Thời điểm lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch.

Theo điều 5 của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 12/6/2017 quy định về lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án.

  1. Đối với các cơ sở mới, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu phải được lập và phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.
  2. Đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, chưa xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, phải xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực. Nếu quá thời hạn 01 năm nêu trên cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử phạt theo quy định hiện hành đồng thời phải tiếp tục xây dựng kế hoạch và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
  3. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở đã được phê duyệt phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về tăng quy mô, phạm vi, lĩnh vực hoạt động đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu làm tăng độ rủi ro gây ra tràn dầu ở mức độ lớn.

3. Trình tự thực hiện hồ sơ thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án.

 Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND quận, huyện, thị xã trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

Bước 3: Trả kết quả

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà Bignanotech chia sẻ. Nếu quý đơn vị cần mua các vật tư trong kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn dầu và hóa chất. Hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bignanotech rất hân hạnh được tư vấn tận tình và cung cấp các vật tư phù hợp nhất.

Vui lòng gọi theo số Hotline để được tư vấn tốt hơn

Hotline: (+84) 879 866 966.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *