Tràn đổ xăng dầu tại các cây xăng cần làm gì?

Tràn đổ xăng dầu ở các cây xăng

Tràn đổ dầu tại cây xăng là một sự cố môi trường rất nghiêm trọng, có thể gây ra sự ô nhiễm môi trường và tổn hại cho sinh vật và môi trường xung quanh. Nó có thể xảy ra do thiết bị đã cũ, hỏng, do việc quản lý thiết bị không đủ tốt hay do sự thiếu cẩn thận của nhân viên trong quá trình nhập dầu, bơm, sang chiết xăng dầu.

Để tránh tràn đổ dầu tại cây xăng, cần thực hiện các biện pháp bảo trì và kiểm tra thường xuyên cho các thiết bị liên quan đến. Cần có một kế hoạch sẵn sàng cho trường hợp xảy ra tràn đổ, bao gồm việc sẵn sàng các dụng cụ và nhân viên để giải quyết sự cố nhanh chóng.

Nếu tràn đổ dầu đã xảy ra, cần thực hiện các biện pháp khắc phục nhanh chóng. Trong một số trường hợp, cần có sự hỗ trợ từ các chuyên gia môi trường để giải quyết sự cố giúp giảm thiểu tổn hại đến môi trường và sinh vật.

Kế hoạch ứng phó tràn dầu

  1. Cần chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch ứng phó sự cố, bao gồm việc sẵn sàng các dụng cụ và nhân viên để giải quyết sự cố nhanh chóng.
  2. Ngắt nguồn dầu: Tiếp theo, cần ngắt nguồn dầu để giảm thiểu tổn hại và giảm tốc độ tràn dầu.
  3. Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để ngặn chặn và thấm hút tràn đổ như tấm thấm dầu, gối thấm dầu, phao thấm dầu, cuộn thấm dầu …..
  4. Liên hệ với đơn vị ứng phó sự cố để tìm giải pháp tốt nhất. Giải quyết hậu quả tồn đọng.
  5. Tiến hành bảo trì các thiết bị để tránh xảy ra trong tương laiĐối phó với tổn thất: Cần có một phương án đối phó với tổn thất và tổn hại đến môi trường, bao gồm việc loại bỏ dầu và khắc phục tổn thất đến sinh vật và môi trường.
      Thùng ứng phó tràn dầu 60L

 

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.