Tấm xơ bông thấm hút gấp 50 lần sản phẩm thông thường

Tấm xơ bông thấm dầu với khả băng thấm hút gấp 50 lần trọng lượng bản thân

Khả năng thấm hút: 1,1L/20g

Kích thước: 30cm x 30cm

Xuất xứ: Việt Nam

ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI

  • Chỉ thấm dầu, không thấm nước.
  • Không chìm trong nước, không thấm nước dưới mọi tác động như ngâm hay dìm xuống nước, sóng, dòng chảy, mưa… nên thích hợp trong việc thu gom dầu nổi.
  • Là một sản phẩm siêu thấm hút dầu, khả năng hấp thụ dầu nhanh, lý tưởng cho việc ứng cứu tràn dầu ở những nơi có hệ sinh thái nhạy cảm.
  • Độ nổi cao, sau khi thấm đẫm dầu giúp dễ dàng thu vớt.

Ứng dụng thực tế. 

  • Xơ bông dành để thấm hút dầu được ứng cứu khẩn cấp.
  • Các vụ tràn vãi dầu qui mô vừa và nhỏ trên biển, sông. Ðặc biệt thích hợp để sử dụng tại các khu vực nhạy cảm. Hay khó tiếp cận như bãi tắm, rạn san hô, rừng ngập mặn, vùng nước nuôi thuỷ sản…
  • Thấm dầu ở dạng nguyên hay nhũ tương lẫn trong nước thải công nghiệp
  • Thấm hút váng dầu tại các vùng nước nuôi thủy sản
  • Thu gom dầu tại các bể, hố chứa dầu thả

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.