kế hoạch ứng phó tràn dầu.

Ai Phải Lập Kế Hoạch Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu?

Ngành Dầu Khí Việt Nam lâu nay vẫn luôn là ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Song song với việc đem lại nguồn lợi nhuận to lớn đó cũng là những sự cố tràn dầu luôn tìm ẩn. Vì vậy việc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là điều cần thiết, cấp bách và vô cùng quan trọng. Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do các sự cố tràn dầu gây ra cũng như là mức bồi thường thiệt hại.

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì?

xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Kế hoạch ứng phó là cơ sở thực hiện, triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại chỗ khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Các yêu cầu thực hiện với các đơn vị liên quan, hỗ trợ ứng cứu kịp thời.

Kế hoạch được soạn thảo, dựa trên sự khảo sát tình hình thực tế tại đơn vị. Những khảo sát giả định với những trường hợp xảy ra sự cố cụ thể có thể xảy ra. Từ đó có biện pháp phòng ngừa và đề ra phương án một cách cụ thể, sẵn sàng ứng phó nhanh, hiệu quả đối với sự cố tràn dầu và giảm thiểu tối đa tác hại ô nhiễm môi trường. Đồng thời Kế hoạch cũng xác định nhiệm vụ của các Bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp lập kế hoạch và trách nhiệm của các bộ phận trong việc xử lý các tình huống sự cố theo phạm vi quản lý của mình

Trong kế hoạch sẽ kèm theo các quy định các công việc cần thiết, các thủ tục cần được thực hiện (báo cáo, thông tin liên lạc, cách thức xử lý tình huống…) khi sự cố tràn dầu xảy ra.

2. Luật quy định lập kế hoạch.

 • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 • Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 • Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004.
 • Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012.
 • Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.
 • Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013.
 • Quyết định 63/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Trên đây là những bộ luật quy định mỗi doanh nghiệp phải tuân thủ đúng khi thực hiện lập kế hoạch ứng phó, đối với những trường hợp không thực hiện đúng như những quy định đã ban hành sẽ có những biện pháp xử lý thích đáng.

3. Các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố

 • Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu.
 • Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi.
 • Các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu.
 • Các tàu chở dầu có tổng dung tích từ 150 tấn trở lên, các tàu loại khác có tổng dung tích từ 400 tấn trở lên.
 • Tàu chở dầu Việt Nam có tổng dung tích từ 150 tấn đăng ký trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển Việt Nam

4. Nội dung kế hoạch ứng phó sự cố.

 • Mô tả hoạt động của cơ sở, dự án.
 • Đánh giá rủi ro gây ra sự cố tràn dầu.
 • Đánh giá khu vực bị ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố tràn dầu tại cơ sở.
 • Nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu (nhân lực, trang thiết bị ứng phó).
 • Cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn.
 • Quy trình triển khai, kiểm soát và đưa vào kế hoạch
 • Kế hoạch trang bị, đào tạo, huấn luyện, diễn tập.
 • Cập nhật kế hoạch.

5. Quy trình thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

 • Bước 1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
 • Bước 2.  Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng thẩm định giúp thẩm định về mặt chuyên môn đối với tất cả các dự án quy định tại Điều 3 của Quy định này..
 • Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường,Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam.

Và ngoài ra UBND cấp huyện nơi triển khai dự án, tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất, xem xét, đánh giá và xác nhận kế hoạch tràn dầu cho tổ chức, cá nhân.

 • Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện.

6. Cơ quan tiếp nhận.

 • UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài Nguyên và Môi Trường.
 • Thời gian giải quyết là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

7. Mức phạt khi không xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Theo Khoản 1, Khoản 2. Điều 10 Nghị Định 67/2017/NĐ-CP ban hành ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí quy định.

 •  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt.
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi không xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trước khi tiến hành các hoạt động dầu khí.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *