Ô NHIỄM DẦU TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Ô NHIỄM DẦU TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Dầu được coi là một nguyên liệu quan trọng trong các công tác vận hành máy móc, thiết bị và phương tiện. Trong đó, các cảng hàng không với đặc thù lĩnh vực lại thường xuyên lưu chứa và sử dụng nhiều hơn các sản phẩm dầu, xăng, các sản phẩm gốc dầu chuyên dụng. Với quy mô của từng cảng và dung lượng xăng, dầu lớn được sử dụng trong suốt quá trình vận hành thì khả năng rò rỉ xăng, dầu gây nên ô nhiễm môi trường trong khu vực vận hành cảng hàng không là rất cao, có thể để lại những hậu quả không đang có. Để khắc phục những sự cố như vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và xin được nêu ta các nguy cơ tiềm ẩn tràn xăng dầu trong quá trình hoạt động Read More