BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP DẦU/HÓA CHẤT TRÀN VÃI BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Sự cố tràn dầu và hóa chất luôn có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển. Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu/hóa chất tràn vãi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ một cách cơ động và hiệu quả tại các nhà xưởng, cho các phương tiện vận tải và tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn vãi nhiên liệu, dầu, hóa chất dùng trong công nghiệp, thương mại… Read More